Kiến nghị xử lý hình sự buôn lậu thuốc lá mức 500 bao

Tại hội nghị, thay mặt Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị 30. Theo đó, công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển thuốc lá lậu bước đầu đã đạt được những kết quả

Đọc tiếp