Kiến nghị đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá

I. Hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2015: Nỗ lực củng cố thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu Trong 5 tháng đầu năm 2015, mặc dù tình hình buôn lậu gia tăng mạnh và diễn biến phức tạp, toàn Tổ hợp Tổng công ty đã nỗ lực vượt

Đọc tiếp