Các đơn vị thành viên

CÔNG TY THUỐC LÁ BẮC SƠN

Tên giao dịch: VINATABA BAC SON
Địa chỉ: Khu I – Phường Đáp Cầu, Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Đinh Văn Là
Ngày cấp giấy phép: 30/12/2005
Ngày hoạt động: 01/01/2006 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại: 02413821332

CÔNG TY THUỐC LÁ THANH HOÁ
Tên giao dịch: VINATABA THANH HOA
Giấy phép kinh doanh: 2800238397 – ngày cấp: 01/10/1998
Ngày hoạt động: 25/06/1996
Điện thoại: 0373 624 448 – Fax: 0373 624 444
Giám đốc: Lê Xuân Khải
Điện thoại: 0373624448

CÔNG TY THUỐC LÁ ĐÀ NẴNG

Tên giao dịch: VINATABA DA NANG

1 Đỗ Thức Tịnh,P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0511 )3846466, 3846384
Fax: (0511 )3846251, 3846466
[email protected]